Εκτύπωση

Ενημερωτική επιστολή σχετικά με την πορεία της υπόθεσης φυσικοθεραπευτών για την χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και για χορήγηση νοσηλευτικών στολών. Δείτε εδώ την ενημέρωση.